کلیه کاربرانی که هاست آن در شرکت دیگری قرار دارد، در صورت انتقال هاست خود به بهار هاست می‌توانند از یک گیگابایت ‏هاست‬ رایگان تا پایان زمان اعتبار هاست در شرکت دیگر، بهرمند گردند.
همچنین ‫‏‬‬‬‬‬تمدید سال دوم این هاست‌ها با پنجاه درصد ‫‬‬‬‬‬تخفیف‬ انجام خواهد شد.
جهت استفاده از این تخفیف با واحد فروش در ارتباط باشید
.


Tuesday, November 25, 2014

« برگشت