مشاهده ی حجم پوشه یا فایل در لینوکس

سلام و درود
با سری آموزش دستورات لینوکس در خدمتیم
برای مشاهده ی حجم و فضای اشغالی پوشه یا فایل در لینوکس از دستور زیر استفاده میکنیم:

du -sh

دستور فوق حجم کل کلیه فایل ها و پوشه هایی که داخل  فولدر یا بخش مورد نظر است را نمایش می دهد

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله